Zakázková výroba od 1 ks

Zařízení na míru

Jak vše probíhá

Při konzultaci se zákazníkem je nutné zjistit co nejvíce informací, vedoucích k úspěšnému dokončení projektu. Nejen myšlenka zákazníka, jak má zařízení vypadat a co by mělo umět, ale mnohdy také hodně napoví a s celou konstrukcí zamíchá účel, ke kterému bude zařízení sloužit. Každý účel má své specifikace a speciální požadavky, které nelze opomenout a je potřeba na ně myslet již v začátcích. Mnohdy tyto informace vnesou nový úhel pohledu na koncept, který se má urodit. Všechny tyto kroky jsou nezbytnými nejen pro dosažení kýženého výsledku, ale také i sám zákazník pochopí, proč je zařízení takto navrhnuto.

Co potřebujeme znát

  • umístění - venkovní nebo vnitřní prostředí, volně stojící, na stěnu, ...
  • prostředí - vlhkost, teploty, prašnost, toxicita, ..
  • materiály - ocel, nerez, hliník, plasty
  • účel
  • potřebné komponenty a periferie
  • povrchová úprava
  • další specifické požadavky

Časová náročnost

Vše záleží na rozsahu a složitosti projektu. U jednoduchých projektů lze počítat s časovou náročností 2-3 týdny, u složitějších 4 týdny a u konstrukčně komplikovyaných i více než 5 týdnů.

Výroba prototypu

Po dokončení 3D modelování a tvorby výkresové dokumentace dojde k výrobě prvního testovacího kusu, který slouží k otestování výrobního procesu a následně složeného celku. V této fázi dochází k drobným úpravám. Pokud již není protřeba dalších úprav a zákazník odsouhlasí finální řešení, můžeme přejít do fáze samotné sériové výroby.

Sériová výroba

V této fázi již nic nebrání průběhu standardní výrobě a zákazník může dle potřeby objednávat.